A finals del mes de desembre es van començar a instal·lar més de 5.000 contenidors nous de càrrega lateral model OVAL de CONTENUR als municipis associats al Consorci del Sector II de la província d’Almeria. El primer municipi que ha renovat el parc de contenidors ha estat Huércal de Almería, al qual seguiran Carboneras i la resta de les localitats del Bajo Andarax, per continuar després amb la resta, fins a completar els 49 que pertanyen al consorci.

En total se substituiran 4.000 contenidors de plàstics i envasos (groc), paper i cartó (blau) i fracció resta (gris), als quals cal afegir 1.200 contenidors nous per al reciclatge de matèria orgànica o bioresidus.

El contenidor que ha triat el consorci és l’OVAL, el model més accessible del mercat i més senzill de fer servir. Tots els models s’han subministrat en color gris per al cos i tapes dels colors corresponents a la identificació del residu per reciclar. A més, van personalitzats al cos mitjançant un adhesiu extragran amb la iconografia triada pel consorci.

La cinquena fracció instal·lada a la via pública incorporarà un sistema d’identificació d’usuari mitjançant una targeta per permetre’n l’ús i evitar-ne un ús indegut, ja que en aquests contenidors només s’hi podran reciclar restes de residus orgànics, com ara restes de menjar, peles de fruites, residus de jardí, filtres de cafè i te, etc.

Segons la normativa vigent, la Unió Europea obliga els diferents Estats membres a millorar les xifres de reciclatge dels residus i reduir la petjada de carboni. Atès que el 40 % del pes dels residus urbans és matèria orgànica, per aconseguir aquestes millores cal abordar la gestió dels residus orgànics o bioresidus als municipis a través de la instal·lació de la cinquena fracció o contenidor marró.