Beneficis de la col·laboració publicoprivada.

Que els models de col·laboració publicoprivada han arribat per quedar-se és un fet. Aquests models garanteixen un creixement sostenible que aglutina l’eficiència de les empreses privades i els beneficis de la supervisió pública, sense generar un creixement desmesurat de l’estructura de les empreses públiques.

En un acord d’aquestes característiques, la supervisió, el control i l’última paraula en la presa de decisions els té i els executa l’Administració pública, però els mitjans, la tecnologia, els professionals i el know-how els aporta el sector privat.

Quins són els beneficis tangibles per a l’Administració?

1- Es garanteix l’estabilitat en la prestació dels serveis per part de l’empresa privada, en tenir tots els contractes un objectiu i una durada determinats.

2- Es destinen recursos privats al finançament de les inversions i s’alliberen els recursos públics, que es poden destinar a executar polítiques socials. Es canvia el paràmetre d’inversió pel de despesa.

3- Es garanteix la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball durant tota la durada dels contractes.

4- Inversió en R+D+i: són les empreses privades les que destinen recursos al desenvolupament de noves solucions i serveis, en ser les que posseeixen el know how de cada mercat.

5- La prestació dels serveis és completament transparent, i és l’Administració pública qui en fa la tasca de seguiment, ja que es liciten d’acord amb la legislació vigent. És a dir, quant a la governança, l’empresa pública dirigeix i controla i l’empresa privada executa.

L’elecció del sistema de gestió es determina per com aquest aporti eficiència a la prestació del servei.

La competència de mercat incentiva millores en els costos i en la qualitat de la prestació. Les empreses privades poden aconseguir-ho gràcies a diversos factors:

  • El know-how i l’especialització sectorial
  • L’accés a la innovació
  • Una flexibilitat organitzativa i capacitat d’adaptació més grans
  • L’absència de rigideses burocràtiques que encareixen la compra de productes i serveis

La conseqüència real és una reducció de costos elevada per a l’Administració pública.

Sistema de gestió eficient en la gestió de residus

Jorge Gutiérrez Molina, director comercial d’Espanya i Itàlia de CONTENUR, analitza i contesta com s’apliquen aquests principis en un sector mediambientalment responsable com el de la recollida de residus, i com des de CONTENUR es proposen solucions per millorar la col·laboració amb les empreses públiques.

Com pot contribuir la innovació a la implantació de l’economia circular?

JGM “Amb solucions que augmentin l’eficàcia en la recollida. Sistemes més eficients, sistema de càrrega lateral, productes innovadors SMART: sensorització, control, obertures mòbils, gestió de dades, etc.”

Com han d’influir els preceptes de l’economia circular en els comportaments i els hàbits dels ciutadans i de les administracions en matèria de la gestió dels seus residus, domiciliaris i d’activitats econòmiques?

JGM “L’Administració ha d’apostar per la compra sostenible (que és aquella que té l’impacte positiu més gran en la part ambiental, econòmica i social) de les eines i els mitjans que es posen a disposició del ciutadà, i n’ha de transmetre el valor afegit a l’usuari, que és qui fa servir aquests mitjans, per assolir els objectius marcats.”