CONTENUR ha resultat adjudicatari del concurs del Municipi de Karlsruhe. 

La ciutat està situada al sud-oest d’Alemanya, és la capital de la regió de Baden, i té una població aproximada de tres-cents mil habitants. 

Després d’haver subministrat contenidors de dos i quatre rodes l’any passat, CONTENUR Deutschland ha tornat a guanyar el concurs públic per al subministrament de contenidors amb capacitats de 80, 120, 240 i 1.100 litres, per distribuir entre les principals zones del municipi. Els contenidors elegits han estat els models estàndard, a excepció del contenidor de 1.100 litres tapa corba, que porta com a accessori una sobretapa, que permet limitar el volum del residu a dipositar. 

La durada del contracte és de dos anys, amb opció d’ampliació de dos anys més.