El grup ha estat adjudicatari d’un contracte per a la conservació, reparació i gestió de la seguretat de les àrees de jocs infantils i biosaludables de la localitat.

L’Ajuntament ve mostrant gran sensibilitat a l’hora de desenvolupar zones lúdiques per a nens i per a majors, en l’actualitat hi ha 30 parcs infantils i 14 biosaludables. L’objectiu és que aquestes zones estiguin adequades a aquests col·lectius, estiguin en les millors condicions de neteja, cura i, finalment, d’acord amb la normativa vigent.

El contracte té una durada de 2 anys i entre els serveis, es realitzaran els treballs de comprovació, actualització i utilització de l’inventari de les àrees de jocs, les tasques d’inspecció periòdica de l’estat dels diferents elements que componen les àrees a fi de detectar les possibles incidències, trencaments o desperfectes.

També es realitzarà la conservació preventiva del conjunt d’àrees de jocs infantils i biosaludables, la reparació i manteniment dels elements que componen les àrees, la conservació de la superfície amortidora de les àrees, la retirada de peces en mal estat, la substitució de peces defectuoses o gastades, i, en general, la reparació i correcte manteniment dels parcs.