Gesmat, empresa participada per PreZero i el Consorci de Serveis Públics Mediambientals de la província de Toledo, ha començat a prestar el servei de recollida selectiva de matèria orgànica gràcies a la instal·lació de més de 1.000 contenidors de càrrega lateral de la marca CONTENUR, que s’han instal·lat en 38 municipis de més de 4.000 habitants.

En una segona fase, que es durà a terme durant el segon semestre de 2023, la recollida de matèria orgànica s’ampliarà als municipis de menys població, on s’instal·laran 1.200 unitats més. En total, aquesta nova implantació donarà servei de recollida de residus orgànics a més de 500.000 habitants.

Rafael Martín, president del Consorci de Serveis Públics Mediambientals de la província de Toledo, ha assenyalat la importància que té incloure la cinquena fracció o contenidor marró a les rutes de recollida. En aquest sentit, ha afirmat: “Des del Govern de la Diputació i el Consorci, hem fet un pas molt important per aconseguir una vegada per totes l’ús i el reciclatge en origen correctes dels residus que generem en l’àmbit domèstic i en l’industrial.”

El model triat ha estat el contenidor de càrrega lateral de 2.400 litres, que se subministrarà amb tapa i sobretapa a la zona d’aportació de color marró i incorporarà un pictograma en relleu amb marcatge braille adaptat a usuaris amb discapacitat visual, que es col·loca al cos del contenidor i indica a l’usuari el tipus de residu a reciclar. A més, el contenidor anirà identificat amb adhesius a la tapa que indicaran quins són els residus orgànics i com s’han de dipositar de manera correcta als contenidors nous.

De manera addicional, CONTENUR també subministrarà contenidors de càrrega lateral de 3.200 litres de capacitat, model simètric, per a la recollida de paper i cartó per als municipis de la província.

La implantació del contenidor marró o cinquena fracció per a la recollida de matèria orgànica representa una millora important en la recollida i el tractament dels residus urbans i un avanç responsable del compromís del Govern de la Diputació de Toledo i del Consorci de Serveis Públics Mediambientals amb l’economia circular i el desenvolupament sostenible.