L’àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament d’Albatera, mitjançant UTE Valoriza Geamur, empresa concessionària del Servei de Recollida de Residus i Neteja viària, ha començat a instal·lar les primeres unitats al municipi.

L’ajuntament ha elegit el model de càrrega lateral simètric de CONTENUR, amb capacitat de 2400L perquè té el triple de capacitat que els implantats actualment, compta amb un sistema d’obertura mitjançant pedal per facilitar l’ús al ciutadà i el 25% de la flota són models accessibles.

Tots els contenidors s’han subministrat en color gris antracita al cos i tapes al color de la fracció. Cada model porta incorporat una identificació de residu, es tracta d’un pictograma amb relleu i marcatge braille adaptats a usuaris amb discapacitat visual que es col·loca al cos del contenidor i indica el tipus de residu a reciclar, a més totes les unitats s’han subministrat amb bandes reflectants a la part davantera i posterior per facilitar una major visibilitat del contenidor a la via pública.

Juanjo Fuentes, regidor de Serveis Públics, ha explicat que “els contenidors es renovaran totalment per a les fraccions d’envasos (contenidor groc), paper-cartró (blau), vidre (verd), orgànica (marró) i resta de residus no reciclables (gris)”. A més, ha indicat que “amb aquesta renovació es millora l´impacte visual i l´eficiència en la recollida de residus a Albatera”.