L’Ajuntament d’Avilés participa, de manera voluntària, en la iniciativa CIRCLE®: Segona vida als contenidors, l’objectiu principal de la qual és la fabricació de contenidors nous a partir del material reciclat obtingut dels contenidors de plàstic deteriorats que es retirin de la ciutat.

L’acord de col·laboració l’han presentat aquest dimecres passat a Avilés el regidor de Manteniment, Jorge Luis Suárez, i, per part de CONTENUR, la directora de Màrqueting i Comunicació, Susana Diez de Vega, i el director comercial, Jorge Gutiérrez. L’acte ha tingut lloc a la nau de serveis municipal ubicada al Fondo de Valliniello, on s’emmagatzemaran els contenidors que es retirin de la ciutat, els quals, una vegada reciclats, serviran per fabricar contenidors nous 100 % sostenibles.

El projecte CIRCLE® garanteix l’ús de material reciclat en el moment de la fabricació, amb la utilització d’un 100 % d’energia renovable, i el reciclatge del producte al final de l’ús, que s’inclou de nou en la cadena de valor, de manera que s’allarga la vida útil dels materials i es dona una segona vida real als contenidors.

CONTENUR estima que, durant el procés de fabricació d’un contenidor de càrrega lateral, l’impacte de petjada de carboni si es fa servir el 100 % del material verge és de 0,35 t de CO2 per contenidor. En canvi, si durant el procés incloem material reciclat en un 70 %, l’impacte de petjada de carboni descendeix a 0,17 t de CO2, xifra que representa una reducció d’un 50 % d’emissions.

Aquest projecte ja s’ha implantat amb èxit per part de CONTENUR en ciutats com Bilbao, on s’ha aconseguit recuperar unes 32 tones netes de material en un sol any, fet que en termes d’emissions s’ha traduït en un estalvi aproximat d’unes 80 tones de CO2.

El projecte CIRCLE® a Avilés comporta la retirada de més de 1.100 contenidors distribuïts per tota la ciutat, dels quals s’estima una recuperació de 57 t de material, i un estalvi en termes de petjada de carboni de 135 t de CO2. Actualment ja s’han recuperat 3,2 t, que han comportat un estalvi de 8 t de CO2.

Avilés es converteix en la primera ciutat d’Astúries a implantar el projecte CIRCLE® i reutilitzar els contenidors de plàstic deteriorats de la ciutat. Això comporta una reducció important de l’impacte mediambiental, econòmic i social per a la ciutat.