CONTENUR s’adjudica el lot IV de la conservació de zones verdes municipals de la ciutat de Cartagena (Múrcia). El contracte inclou el manteniment de 330 àrees infantils en tot el terme municipal de Cartagena durant els cinc pròxims anys. L’objectiu principal del contracte és aconseguir que totes les zones infantils es trobin en unes condicions òptimes d’ús i garantir la seguretat de tots els usuaris.

El servei disposarà de 12 equips de treball, que faran més de 1.500 inspeccions preventives mensuals, la neteja de les àrees i els treballs correctius necessaris. Al procés de licitació hi van concórrer tres empreses.


SERVEIS DE CONFORMITAT AMB LA NORMA

CONTENUR, en qualitat de líder del sector en aquest tipus d’actuacions, disposa de la màxima experiència i especialització en el condicionament i l’adequació a la normativa de les àrees de joc i les zones esportives.

Un dels requisits del nou contracte és complir estrictament la normativa de referència d’acord amb les directives que recullen les normes UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177, en les últimes versions. Passa el mateix amb les àrees per a la gent gran i els circuits esportius elementals, que s’han d’adequar a la norma UNE-EN 16630.

SEGURETAT PER ALS USUARIS

Les accions principals del servei són, entre altres tasques, la neteja, les inspeccions, el manteniment preventiu i correctiu, la preservació del bon estat de les superfícies, la substitució d’elements, etc.

Els treballs de manteniment inclouen un pla de treball exhaustiu, com la neteja de totes les instal·lacions, i es posarà l’accent en les inspeccions oculars, eficaces per detectar perills i inconvenients que puguin aparèixer a causa de l’ús, el vandalisme o la meteorologia.

A més, s’inclourà un pla de manteniment preventiu per reduir el nombre d’accions correctives derivades de trencaments i desgastos. D’altra banda, es renovaran peces i elements complets que tinguin un alt grau d’obsolescència.