Amb l’objectiu de millorar el sistema actual de recollida mitjançant càrrega bilateral, l’Ajuntament de Sant Feliu i Prezero, l’empresa encarregada de la neteja de la ciutat, han posat en marxa un model nou de recollida de residus que ha de permetre optimitzar el servei. El sistema de càrrega lateral és més modern i amb més capacitat i accessibilitat.

Aquest model nou de recollida implica la renovació total de 832 contenidors, 163 dels quals es destinaran a la recollida de resta, 152 a orgànica, 159 a envasos, 158 al reciclatge de vidre i 160 a paper i cartó.

El contenidor triat per l’empresa de serveis Prezero i l’Ajuntament ha estat el model de càrrega lateral OVAL de CONTENUR, en les dues modalitats, 2.000 i 3.000 litres, destinats al reciclatge d’RSU, orgànica, vidre, paper i cartó i envasos. La instal·lació dels contenidors ja s’ha fet efectiva per a la fracció resta i els habitants de la localitat ja fan servir els contenidors nous. Tanmateix, per poder reciclar la resta de les fraccions, caldrà esperar a finals del mes de novembre per veure renovat per complet el parc actual de contenidors.

D’altra banda, l’Ajuntament ha volgut incorporar una millora en el reciclatge de les diferents fraccions i ha inclòs en les rutes de recollida algunes illes amb l’opció contramur. Aquest sistema desenvolupat per CONTENUR facilita a l’usuari el dipòsit del residu quan el contenidor es troba en zones de difícil accés i no s’hi pot accedir per la zona de la vorera. L’opció contramur està pensada per dipositar el residu per ambdues zones, davantera o posterior, o bé deixar bloquejada la tapa d’usuari, si ho requereix l’entorn.

A més, permet a l’empresa encarregada de la recollida de residus poder fer la càrrega i la descàrrega del contenidor pel mateix costat, és a dir, la zona posterior.