En el resultat final de la fabricació d’un contenidor de residus urbans o una paperera, els factors de qualitat, resistència, sostenibilitat, estètica i integració de tots els elements que els componen –per si mateixos– evidencien el procés emprat per fabricar-los. En aquest sentit, és important repassar les principals fases del procés de fabricació abans de posar en marxa la maquinària, si volem estar segurs que el producte final que obtindrem disposarà de les característiques tècniques, aportació al medi ambient, eficiència de funcionalitats i cicle de vida que requereixen les nostres ciutats.

La transformació del material plàstic d’alta densitat a través de processos d’injecció es, en termes generals, molt més eficient que amb qualsevol altre tipus de procés, com pot ser, per exemple, el rotomodelatge, ja que durant el procés de fabricació es produeixen una sèrie d’esdeveniments –d’alta precisió– que fan que el resultat final sigui molt més estètic, funcional, durador i amb totes les garanties de reciclabilitat del producte obtingut.

Durant el cicle de transformació s’executen quatre fases sincronitzades que, en conjunt, donen com a resultat un producte acabat de qualitat, ja que aquest, en forma massissa, a través de la injecció, resulta sense porositats ni ondulacions, la qual cosa aporta valor estètic i, d’altra banda, sostenibilitat al medi ambient, atesa l’eficiència energètica que caracteritza aquest tipus de processos.

Un procés efectiu amb fases molt marcades

Amb el sistema d’injecció és possible produir de manera cíclica. En la primera fase s’introdueixen els grànuls de material de plàstic d’alta densitat a la tremuja d’alimentació i cap a la unitat d’injecció. A partir d’aquí, el plàstic (gransa) comença a ser distribuït per l’eix a través de tota la cambra d’escalfament i arrossegat ràpidament cap endavant, on es fon. Tot l’anterior, accionat per un sistema d’alimentació hidràulic.

El polímer fos entra a través d’un broquet a la unitat de tancament. Aquest procés d’ompliment s’ha de fer amb alta pressió, temperatura i la velocitat justa. Aquí s’inicia el procés de refredament en el sistema d’injecció. Ens atrevim a dir que és la part més important del procés, ja que és on es troba allotjat el motlle, per la qual cosa la precisió de tots els elements juga un paper molt important en el resultat final.

El motlle està format per dues parts, una placa mòbil i una de fixa. Aquesta unitat conté el material inserit que donarà forma al producte final, així com els canals d’alimentació, el sistema de condicionament i els extractors. La peça hi roman fins que es refreda. El procés acaba amb l’obertura del motlle i l’expulsió de la peça.

Els processos d’injecció permeten obtenir peces molt complexes de manera ràpida i eficient, a partir de polietilè d’alta densitat, de gran resistència, durabilitat, totalment reciclables i sense requerir més processos. L’ús de diversos materials permet, al seu torn, una àmplia aplicació a diferents sectors. En aquest sentit, es pot injectar diferents tipus de plàstics. Sense esmentar la quantitat de peces per unitat de temps que es poden arribar a aconseguir si ho comparem amb altres tipus de processos.

Beneficis del procés d’injecció

Com hem avançat anteriorment, aquest sistema ofereix força beneficis, entre els quals podem trobar:

 • Nivell de producció molt alt. Gran quantitat de peces fabricades per unitat de temps
 • La manipulació del material és mínima
 • Es pot utilitzar aquest sistema tant en peces petites com de gran volum
 • Els residus després de la producció són mínims
 • Producte final consistent
 • El producte final s’obté en una sola etapa
 • Possibilitat de canviar el disseny: control del color, motlle, etc.
 • El treball final sobre la peça acabada és mínim o nul
 • Les condicions de fabricació són reproduïbles fàcilment
 • Els costos es redueixen gràcies a l’automatització del procés
 • El producte final és de molt alta qualitat i 100 % reciclable en finalitzar el cicle de vida

A CONTENUR fabriquem tots els nostres contenidors mitjançant sistemes d’injecció, de manera que s’obté un producte acabat de gran qualitat i totalment sostenible.

Vols saber més coses sobre com implementem aquest procés per fabricar els nostres productes?

Contacta’ns