Sostenibilitad

CONTENUR és una empresa compromesa amb la reducció de la petjada de carboni i de les emissions de CO2.

Creant un futur amigable

CONTENUR estableix com a principis bàsics de la seva activitat el compromís amb el desenvolupament sostenible i la creació de valor a llarg termini.

La companyia treballa en la millora del seu entorn de treball i en la relació amb els seus grups d’interès (accionistes, clients, empleats, proveïdors i comunitats), basada en l’ètica, l’exemplaritat i la transparència.

CONTENUR promou l’excel·lència empresarial, l’eficiència dels seus productes i serveis, el desenvolupament professional i personal dels seus empleats en igualtat de condicions, la prevenció de la seva seguretat i salut, el respecte a l’entorn i al medi ambient i la integració dels col·lectius més desfavorits . El projecte CONTENUR aspira a ser reconegut en l’àmbit nacional i internacional com a referència en el seu sector.

El nostre enfocament

CONTENUR té com un dels seus principis el respecte al medi ambient i el compromís amb el desenvolupament sostenibe, per al que desenvolupa la política de Qualitat i Medi Ambient els objectius i procediments han de ser complerts per tots els integrants de la companyia.

title
title

Compromís amb el medi ambient

CONTENUR en el seu ferm compromís amb el medi ambient, fabrica els seus productes d’acord amb els preceptes de l’economia circular.

Fabricació sostenible

Productes fabricats utilitzant un 100% d'energia renovable

Descàrrega de documents

01/08/2019

Memòria RSE CONTENUR 2017

Nova edició de la Memòria de Responsabilitat Social Empresarial corresponent a l’any 2018…...

29/11/2018

Memòria RSE CONTENUR 2017

Nova edició de la Memòria de Responsabilitat Social Empresarial corresponent a l’any 2017...