Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular de www.contenur.com (en endavant, el lloc web)

1 – DADES IDENTIFICATIVES

www.contenur.com és un domini registrat per l’entitat titular Contenur SL (en endavant, CONTENUR), inscrita al Registre Mercantil de Madrid; Tom 15943, Secció 8, Llibre de Societats 0, foli 38, full M-269.547

 • NIF: B-82806738
 • DOMICILI SOCIAL: Calle Torneros, 3, Polígono Ind. Los Ángeles
 • CODI POSTAL: 28906
 • LOCALITAT: Getafe
 • PROVÍNCIA: Madrid
 • TELÈFON: 911 518 200
 • CORREU ELECTRÒNIC: contenur@contenur.es

2.- RESPONSABILITAT DE L’USUARI

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’USUARI, comprometent-se a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes per Contenur.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’USUARI, són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que es pugui responsabilitzar CONTENUR dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i sense que aquesta tingui un coneixement efectiu de les mateixes.

3.- RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA

Contenur no serà responsable dels errors en l’accés al lloc web o en els seus continguts, tot i que posarà la diligència més que els errors no es produeixin.

CONTENUR es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat del lloc web amb motiu d’una eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de Contenur i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, quedant tots els drets reservats.

El nom de domini, les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen en el lloc web són titularitat de Contenur.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio que poguessin trobar-se en aquest moment o en un futur en aquest lloc web, són propietat de Contenur per això es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució, modificació, llevat que es trobi amb l’autorització de Contenur o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets de Contenur o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
 • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels USUARIS, així com dels que habitualment s’emprin en xarxa.

5.- HIPERENLLAÇOS

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de Contenur estarà sotmès a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web de Contenur.
 • No s’establirà Deep-links amb les pàgines web del lloc web ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment sobre les mateixes.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan i altres signes distintius pertanyents a CONTENUR.
 • Sota cap circumstància, CONTENUR serà responsable dels continguts, informacions, manifestacions, opinions o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual s’estableixi un hiperenllaç al present lloc web.
 • Qualsevol hiperenllaç s’efectuarà a la pàgina principal del lloc web.

Els hiperenllaços que es troben al lloc web han estat prèviament consensuats amb els titulars de les pàgines webs enllaçades. Contenur no serà responsable del mal ús ni de les activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic que facin els usuaris en aquestes pàgines enllaçades.

6.- VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. CONTENUR es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com el seu contingut.

7.- NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

8.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

La prestació del servei d’aquest lloc web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola.

Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats a través d’aquest lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà resolta a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als que es trobi adherida CONTENUR en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els Jutjats i Tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.