Missió i valors de CONTENUR

Filosofia, posicionament i projecció

Missió

Dissenyar, fabricar, comercialitzar i mantenir contenidors per a residus urbans, que millorin la qualitat de vida, la sostenibilitat i l’estètica de les ciutats.

Visió

Empresa multinacional, líder en els mercats en què opera, referent per als seus clients i motivadora per als seus empleats.

Valors:

FIABILITAT

FIABILITAT

Som una companyia amb una línia d‟actuació clara i homogènia.

PERSONES

PERSONES

Fomentem el desenvolupament dels nostres professionals.

INNOVACIÓ

INNOVACIÓ

Nous enfocaments per respondre a les necessitats dels nostres clients.

VOLUNTAT DE CREIXEMENT

VOLUNTAT DE CREIXEMENT

Reforcem el lideratge als nostres mercats clau.

ESPERIT DE SERVEI

ESPERIT DE SERVEI

El client és al centre de les nostres actuacions.

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

Promovem la millora del medi ambient.

MILLORA CONTÍNUA

Millorem l´eficiència de les nostres activitats constantment.