Responsabilitat Social Corporativa

Compromís amb el desenvolupament sostenible

Responsabilitat Social Corporativa

Contenur té com un dels seus principis el respecte al medi ambient i el compromís amb el desenvolupament sostenible, per al que desenvolupa la política de Qualitat i Medi Ambient els objectius i procediments han de ser complerts per tots els integrants de la companyia.


CODI ÈTIC

Exposa els compromisos i les responsabilitats ètiques que han de ser assumides tant pels professionals que integren la companyia, com per les seves societats filials.

Es planteja la igualtat com a punt de partida, i es potencia el desenvolupament personal dels empleats i les polítiques de prevenció de riscos laborals que vetllen per la seva salut i la seguretat.


COMPROMÍS AMB EL CLIENT

CONTENUR ha apostat per la qualitat dels seus productes i serveis com a senyal d’identitat, comprometent-se en tot moment a satisfer les necessitats del client i millorar la qualitat de vida de les ciutats. Des de la creació de CONTENUR s’ha adoptat la innovació i el desenvolupament com a pedra angular del negoci.


PREVENCIÓ

La Prevenció és un objectiu permanent i prioritari, tant pel seu contingut social i caràcter humà, com per la seva contribució a l’eficiència empresarial, per aquest motiu Contenur ha establert un sistema de Gestió de la Seguretat i Salut a nivell global per tal d’aconseguir la integració de la prevenció al 100% en tots els processos.

CONTENUR compte des de l’any 2010 amb la certificació específica OHSAS 18001 que descriu els requisits per a un sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball (SST), destinats a permetre que una organització controli els seus riscos i millori el seu acompliment. El certificat OHSAS reconeix i evidencia la conformitat del Sistema de gestió de CONTENUR amb la norma OHSAS 18001: 2007.

L’any 2015 CONTENUR obté el certificat IQNet OHSAS 18001 que reconeix la certificació d’àmbit internacional.