Política de Privacitat

1.- Identificació del responsable del tractament

La informació facilitada per l’usuari a través de qualsevol dels formularis del lloc web, serà inclosa en un o diversos fitxers responsabilitat de Contenur SL (en endavant Contenur), amb NIF B-82.806.738, amb domicili al carrer Torneros, 3, Polígon Ind. Los Angeles, 28906 – Getafe (Madrid), telèfon de contacte 911.518.200 i correu electrònic: contenur@contenur.es

2.- Finalitat del tractament

CONTENUR tractarà la informació facilitada per l’USUARI amb diferents finalitats, depenent de la via de recollida de les dades:

 • Gestionar la relació contractual o comercial establerta entre CONTENUR i l’USUARI.
 • Prestar els serveis sol·licitats per l’usuari.
 • Gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar el servei al que l’usuari hagués decidit subscriure o donar-se d’alta.
 • Adequar aquests serveis per millorar la seva qualitat de cara a l’USUARI.
 • Dissenyar nous serveis relacionats amb els anteriors.
 • Realitzar estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats.
 • Enviar informació requerida per l’USUARI.
 • Enviar informació sobre modificacions en els productes o serveis contractats pel USUARI
 • Enviar informació sobre nous productes o serveis similars als contractats originalment o que puguin ser d’interès de l’usuari per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic, fins i tot quan finalitzi la relació contractual establerta entre CONTENUR i l’USUA

En el cas que se subscrigui a la Newsletter que es troba disponible al lloc web, s’informa que les dades proporcionades per l’USUARI seran tractades amb la finalitat d’enviar informació del seu interès sobre els nostres productes i / o serveis per mitjà del correu electrònic facilitat.

L’usuari consent el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites, sense perjudici del dret que li assisteix de revocar aquest consentiment a través d’un correu electrònic a l’adreça lopd@contenur.com identificant-se com USUARI de la LLOC WEB i concretant la seva sol · licitud. /p>

Així mateix, l’USUARI autoritza a Contenur perquè rebi una confirmació de recepció i lectura de les comunicacions que li remeti per correu electrònic.

3.- Criteris de conservació de les dades:

La informació facilitada per l’usuari a través de qualsevol dels formularis del lloc web, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir les finalitats del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimizació de les dades a fi d’atendre les possibles responsabilitats legals derivades de la relació contractual, o bé procedir a la seva destrucció total.

4.- Destinataris de la informació

Les dades que l’usuari hagi facilitat a CONTENUR no seran comunicades a cap tercer, llevat que:

 • La cessió estigui autoritzada en una llei.
 • El tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, compliment i control impliqui necessàriament la connexió del tractament amb fitxers de tercers, com, per exemple, entitats bancàries per la facturació dels productes o serveis contractats o empreses de missatgeria per a l’enviament dels productes contractat
 • Les dades siguin sol·licitats pel Defensor del Poble, el ministeri fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Comptes, en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes.

5.- Caràcter obligatori o facultatiu de la informació sol·licitada

Les dades que ens faciliti per mitjà de formularis del lloc web, s’indicaran expressament aquells camps, marcats amb un asterisc (*) que resultin ser obligatoris per a la petició o consulta o per a la prestació dels serveis obligatoris.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre el concret servei sol·licitat per l’USUARI.

Així mateix, en seleccionar el botó “Enviar” incorporat en els formularis del lloc web, declara que la informació i les dades que en ells no ha facilitat són exactes i veraces.

6.- Ejercicio de derechos

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades de caràcter personal, així com, limitar o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la potabilitat dels mateixos, a través de correu ordinari a l’adreça postal Carrer Torneros , 3, Polígon Ind. Los Angeles, 28906 – Getafe (Madrid) identificant-se com USUARI de la LLOC WEB, aportant fotocòpia del DNI o document equivalent i concretant la seva sol · licitud, igualment pot fer-ho a través d’un correu electrònic a l’adreça lopd@contenur.com

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es), si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

7.- Compromisos de l’USUARI

L’usuari garanteix que les dades facilitades a través dels formularis d’aquest lloc web són veraces i exacte.

Queda prohibit l’accés i ús per menors de 14 anys. Contenur recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.

L’usuari es compromet a informar CONTENUR de qualsevol modificació que pateixi la informació facilitada a través d’un correu electrònic a l’adreça lopd@contenur.com identificant-se com USUARI de la LLOC WEB i concretant la informació que hagi de ser modificada.

8.- Ocupació

Si vostè ens envia emplenat el formulari amb les seves dades personals o ens envia el seu currículum, queda informat en virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 (RGPD), que les seves dades seran utilitzades per posar-nos en contacte amb Vostè quan iniciem un nou procés de selecció, sense que puguin ser utilitzats per a una altra finalitat.

Quan iniciem algun procés de selecció, on pugui encaixar el seu perfil, ens posarem en contacte amb vostè. Mentrestant, mantindrem les seves dades personals durant el període d’un any per tal de poder comptar amb la seva participació. Per aquesta raó, i en compliment del principi de qualitat de les dades, li preguem que en cas que es produeixi alguna modificació de les mateixes ens ho comuniqui oportunament.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a Contenur en el domicili indicat anteriorment. Igualment, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es).

9.- Xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials, consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a les seves respectives polítiques de privacitat. També consent l’accés de Contenur al tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. Contenur no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin en el seu perfil. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a CONTENUR la cancel·lació dels mateixos.

10.- Mesures de seguretat

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Contenur ha implementat mesures tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat, garantint el respecte de la seva privacitat i el dret a la protecció de les seves dades personals en tot moment.