El nostre manifest

Les persones, les empreses i les institucions són cada cop més conscients del dany irreparable que s’està causant al planeta. Així, en els darrers anys s’ha produït un canvi important en els patrons de consum i producció.

En un mercat que accepta i exigeix productes i serveis ecològicament responsables, els ciutadans exigeixen cada cop més que les marques defensin activament els seus valors i siguin coherents amb ells, per intentar frenar l’impacte negatiu de tants anys d’irresponsabilitat. En resposta a aquesta tendència, CONTENUR es basa en el canvi de tecnologia, que està avançant, el que ens permet dissenyar nous processos i mesurar l’impacte de les nostres accions, sense que el cost suposat sigui una barrera.

A CONTENUR, basem el nostre compromís en 3 pilars:

1

Augment del consum de materials reciclats que donen als productes una segona vida real

2

Eficiència en l’ús dels recursos

3

Aplicació de les recomanacions del programa OCS (Operation Clean Sweep)

La nostra participació no és opcional. Ha arribat el moment de parar atenció al qué és important. Les empreses líders han d’unir-se i posar un exemple.

No és fàcil, però és l’única manera possible.

Plant

El cercle és 100%
Economía Circular

Segona vida real per als productes.

1

Acuerdos con ayuntamientos

2

· Tratamiento Limpieza, separado y triturado
· Aditivado Antioxidantes, UV
· Control de calidad Ensayos y test calidad de materiales recuperados

3

· ISO 14.006 Ecodiseño
· ISO 50.001 Energía 100% Renovable
· Certificado OCS Menores pérdidas de granza

4

Trazabilidad del proceso y del material reciclado

5

Ciudadanos

Diagrama d'Economia Circular

Ciutats més sostenibles.

Conduïm un comportament responsable

Circle

Cercle

Això representa una nova visió de l’empresa, fruit del nostre propòsit de millora contínua. Va molt més enllà d’un catàleg de productes i serveis. El cercle és una economia 100% circular.

Environment

Medi ambient

Som conscients de l’impacte de la indústria sobre el medi ambient. Fomentem el compromís de les empreses i l’adopció de polítiques responsables, començant per posar un exemple amb la nostra pròpia activitat.

Economy

Economia

Hem revisat a fons la nostra estratègia empresarial, garantint la viabilitat econòmica de Circle, malgrat l’augment de costos que comporta. Això permet la seva permanència en el temps.

Social drive

Impuls social

Estem treballant per crear aliances estratègiques que permetin el canvi i també conscienciar a la societat, reduir la generació de residus i animar a la gent a reciclar.

Descarrega l’inform

Memoria CONTENUR RSC 2023

Memoria CONTENUR RSC 2023

Nova edició de l’informe CONTENUR RSC amb informació de l’any 2023.

Circle.<br>Compromesos amb el futur

Circle.
Compromesos amb el futur

Circle es 100% Economía Circular. Impulsem el comportament responsable.

Contenur

ECircle