Missió i valors de CONTENUR

Filosofia, posicionament i projecció

Missió

Dissenyar, fabricar i comercialitzar solucions integrals de contenidors per a residus urbans, que millorin la qualitat de vida, la sostenibilitat i l’estètica de les ciutats.
Visió

Empresa amb implantació global preferida pels clients i motivadora per als seus empleats.
Valors


VOLUNTAT DE CREIXEMENT

Som una organització en expansió.

FIABILITAT

Som una companyia amb una línia d’actuació clara i homogènia.

ORIENTACIÓ AL CLIENT

El client està al centre de les nostres decisions.

ESPERIT DE SERVEI

La nostra diferència radica en un bon servei.

PERSONES

Fomentem el desenvolupament dels nostres professionals.

INNOVACIÓ

Nous enfocaments per respondre a les necessitats dels nostres clients.