Missió i valors de CONTENUR

Filosofia, posicionament i projecció

Missió

Dissenyar, fabricar, comercialitzar i mantenir contenidors per a residus urbans, que millorin la qualitat de vida, la sostenibilitat i l’estètica de les ciutats.

Visió

Empresa multinacional, líder en els mercats en què opera, referent per als seus clients i motivadora per als seus empleats.

Valors: