L’Ajuntament de Madrid ha adjudicat el Contracte d’inspecció, neteja i manteniment d’àrees infantils, àrees de gent gran, àrees esportives i àrees canines. Amb aquesta adjudicació, en un únic lot a la UTE formada per CONTENUR i Valoriza, la capital torna a posar el focus a assegurar la millor preservació possible d’aquests equipaments al servei dels usuaris.

Aquest contracte aconseguirà que un total de 2.019 àrees infantils, 251 àrees de gent gran, 120 àrees esportives i 170 àrees canines es trobin en condicions òptimes d’ús i es garanteixi la seguretat de tots els usuaris.

Al procés de licitació hi van concórrer quatre empreses.

L’import del contracte és de 10 milions d’euros anuals, amb una durada màxima prevista de dos anys, i significarà un punt de referència absolut a escala europea per la magnitud, en ser el de més envergadura dins de l’àmbit.

SERVEIS DE CONFORMITAT AMB LA NORMA

El servei ha de complir estrictament la normativa de referència d’acord amb les directives recollides en les normes UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177, en les últimes versions.

Quant a les àrees de gent gran i els circuits esportius elementals, s’ha de prendre com a referència la norma UNE-EN 16630.

SEGURETAT PER ALS USUARIS

Les accions principals del servei inclouen, entre altres tasques, la neteja, inspeccions, el manteniment preventiu i correctiu, la preservació del bon estat de les superfícies, la substitució d’elements, etc.

Per garantir aquestes condicions d’ús i seguretat, s’ha de dur a terme un exhaustiu i metòdic pla de treball que inclogui una neteja de totes les instal·lacions amb una freqüència elevada, a més de fer una incidència especial en les inspeccions oculars, funcionals i principals com a sistema eficient i eficaç per detectar els suposats perills i inconvenients que puguin aparèixer, ja sigui per l’ús, per actes de vandalisme o a causa de la meteorologia.

Un dels pilars fonamentals d’aquest sistema d’inspecció inclou un intens pla de manteniment preventiu, que es traduirà en una reducció del nombre d’accions correctives derivades de trencaments i desgastos.

A aquest pla, s’hi afegeix una forta inversió per renovar peces i elements complets que tinguin un alt grau d’obsolescència.

ESPECIALITZACIÓ

De nou, el profund coneixement de la normativa de referència, la capacitació i el know-how estaran al servei d’una gran ciutat on l’enorme diversitat de marques, juntament amb la pluralitat de materials i components existents, exigeix la millor gestió per fer-ne una conservació correcta.

MITJANS SOSTENIBLES

Per portar a terme les especificacions del contracte, es disposarà d’un important dimensionament de mitjans humans, materials i auxiliars d’última generació, amb més de 150 persones i 60 vehicles híbrids i/o elèctrics, que permetran assegurar una reducció d’emissions de CO2 durant el desenvolupament dels serveis.

D’aquesta manera, CONTENUR avança en el seu compromís amb el medi ambient i el desenvolupament de polítiques que assegurin l’apropament de les seves accions al que estableix l’estratègia de sostenibilitat de la companyia quant al compliment dels ODS.

Més informació sobre la política de sostenibilitat de CONTENUR.