CONTENUR ha subministrat a l’Ajuntament de Benavente, Zamora, un total de 70 contenidors de càrrega lateral, model asimètric, per a la recollida de resta de residus. És la primera implantació de contenidors amb sistema de càrrega lateral que es porta a terme a la ciutat de Zamora. 

Els nous contenidors, elegits per l’ajuntament, compleixen amb la normativa vigent a nivell europeu, tenen una capacitat de 2.200 i 3.200 litres, i porten incorporats la identitat corporativa de la ciutat. 

Tots dos models estan fabricats mitjançant el sistema d’injecció, un procés que és més ràpid i eficient des del punt de vista energètic i que li atorga al producte major resistència i fiabilitat, a més de garantir la qualitat en totes les unitats. 

Els contenidors de càrrega lateral CONTENUR estan fabricats amb energia 100% renovable i el seu sistema de recollida és el més ràpid del mercat.  

El muntatge dels contenidors va finalitzar al començament del mes de febrer i ja estan disponibles per ser instal·lats per tota la ciutat.