Bermeo renova la seva flota de contenidors

Bermeo renova la seva flota de contenidors

L'Ajuntament de Bermeo vol posar fi de manera definitiva als problemes de brutícia que es generen cada dia en els punts de recollida d'escombraries distribuïts pel municipi. Per fer-ho, té previst renovar fins a un total de 205 contenidors de residus.En la situació actual, una de les premisses més importants que s’ha traslladat des de les autoritats i se’ns repeteix en multitud de campanyes és la d’extremar les mesures d’higiene.La importància de no tocar res que pugui estar contaminat i l’ús de guants o mascaretes semblen mesures que es mantindran durant molt temps, igual que la distància social.Per tant, sembla evident que, a partir d’ara, a causa de la necessitat d’una higiene reforçada en l’entorn, els contenidors més adequats per a la via pública són aquells que es mantenen de manera exhaustiva i, d'aquesta manera, eviten que la brutícia s'acumuli.CONTENUR obté un contracte que comprèn el subministrament i la instal·lació i el manteniment i la neteja mecànica dels contenidors durant un període de 5 anys.Al llarg del mes d'agost es van instal·lar 205 contenidors del model Oval: 145 de la fracció resta i 60 de la fracció paper/cartó.Les operacions que es faran dins del manteniment són: 

Font: El Correo