L’Ajuntament de Bermeo vol posar fi de manera definitiva als problemes de brutícia que es generen cada dia en els punts de recollida d’escombraries distribuïts pel municipi. Per fer-ho, té previst renovar fins a un total de 205 contenidors de residus.

En la situació actual, una de les premisses més importants que s’ha traslladat des de les autoritats i se’ns repeteix en multitud de campanyes és la d’extremar les mesures d’higiene.

La importància de no tocar res que pugui estar contaminat i l’ús de guants o mascaretes semblen mesures que es mantindran durant molt temps, igual que la distància social.

Per tant, sembla evident que, a partir d’ara, a causa de la necessitat d’una higiene reforçada en l’entorn, els contenidors més adequats per a la via pública són aquells que es mantenen de manera exhaustiva i, d’aquesta manera, eviten que la brutícia s’acumuli.

CONTENUR obté un contracte que comprèn el subministrament i la instal·lació i el manteniment i la neteja mecànica dels contenidors durant un període de 5 anys.

Al llarg del mes d’agost es van instal·lar 205 contenidors del model Oval: 145 de la fracció resta i 60 de la fracció paper/cartó.

Les operacions que es faran dins del manteniment són:

 

Font: El Correo