Contenidors d'orgànica CONTENUR per a la ciutat de Sevilla

Contenidors d'orgànica CONTENUR per a la ciutat de Sevilla

La ciutat de Sevilla ha començat a implantar el sistema de recollida de residus orgànics de CONTENUR.  


El model escollit és el 2.200F de CONTENUR amb pany electrònic.  


Un total de 340 contenidors s'instal·laran a la ciutat, i, se subministraran 340.000 targetes electròniques per als ciutadans.  


L'usuari podrà accedir al contenidor amb la seva targeta electrònica, el que limita i personalitza l'accés al contenidor.  


A més, permet comptabilitzar la quantitat i freqüència dels residus dipositats. 


Gràcies a aquesta iniciativa la ciutat de Sevilla pretén fomentar la recollida selectiva de bioresidus, augmentar la taxa de reciclatge, conscienciar i sensibilitzar la ciutadania en matèria de gestió de residus, finalment, enviar menys residus als abocadors.