Contenidors d'orgànica Contenur per Castelló d'Empúries

Contenidors d'orgànica Contenur per Castelló d'Empúries

El municipi gironí de Castelló d'Empúries compta ja amb els nous contenidors de càrrega lateral per a la fracció d'orgànica CONTENUR, en total s'han subministrat 154 unitats amb capacitat de 2.200 litres del model F.


A l'any passat ja van ser instal·lades la fracció resta amb 175 unitats amb capacitat de 3.200 litres del model F, 70 unitats de fracció envasos amb capacitat de 3.200 litres del model F, 69 unitats de fracció paper amb capacitat de 3.200 litres del model F, i finalment, 69 unitats de fracció vidre amb capacitat de 2.200 litres del model F.


La renovació de la flota de contenidors al municipi suposa, a part de la substitució d'absolutament totes les unitats que avui dia hi ha i que en molts casos tenen fins a 10 anys d'antiguitat, la uniformització dels models d'aquests contenidors, així com també del seu sistema de recollida.