CONTENUR aconsegueix la certificació de la norma UNE-EN ISO 50001 en sistemes de gestió de l'energia a la seva fàbrica de Madrid

CONTENUR aconsegueix la certificació de la norma UNE-EN ISO 50001 en sistemes de gestió de l'energia a la seva fàbrica de Madrid CONTENUR aconsegueix la certificació de la norma UNE-EN ISO 50001 en sistemes de gestió de l'energia a la seva fàbrica de Madrid

CONTENUR en el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, ha aconseguit la certificació AENOR segons la norma UNE-EN 50001 per a la seva fàbrica de Madrid.  


UNE-EN ISO 50001 és la normativa internacional desenvolupada per l'Organització Internacional de Normalització (ISO), encarregada de millorar el compliment de la productivitat, l'ús racional i eficient de l'energia per reduir els costos i els riscos energètics, així com les emissions de carboni i altres impactes mediambientals. 


Durant tot l'any 2018 s'han dut a terme a la fàbrica de Getafe de CONTENUR nombroses mesures per reduir els costos energètics, com el disseny i implantació d'un sistema de gestió de l'energia, establiment d'indicadors energètics i la revisió i actualització de paràmetres de funcionament d'equips i instal·lacions. 


Gràcies a aquestes accions, el Centre de fabricació de Getafe ha reduït en 1,5% el consum d'energia elèctrica, així com en 8,5% el combustible respecte a l'any 2017.


Per a l'any 2019 s'implantarà i certificarà el Centre de Fabricació de Mielec. 


Durant l'any que s'implantaran noves mesures per seguir fomentant estalvis en el consum energètic.