CONTENUR adjudicatària del contracte de manteniment de la contenerització de Càrrega lateral en Getafe

CONTENUR adjudicatària del contracte de manteniment de la contenerització de Càrrega lateral en Getafe

CONTENUR ha guanyat el contracte del servei d'inspecció, manteniment preventiu i correctiu, i neteja de més de 2.000 contenidors de càrrega lateral en totes les fraccions a la ciutat de Getafe.


Aquest contracte suposarà l'adaptació dels contenidors de la fracció orgànica i resta per al compliment de les normatives d'Accessibilitat Universal, la 170.001.


A més, per tal de millorar el servei, s'instal·laran un total de 50 elements tipus Vacri, per facilitar la descàrrega dels envasos de vidre per part dels grans productors (hostaleria).


D'altra banda, s'efectuarà també el manteniment i reparació dels contenidors metàl·lics per a la recollida de tèxtil i dels contenidors tipus Ampliroll situats a les deixalleries de la ciutat.


El servei de neteja s'efectuarà mitjançant un vehicle hidronetejador, dotat amb sistema de rentat accionat mitjançant la presa de força, més silenciós que els generadors portàtils habitualment emprats.