El municipi de Almada ha adjudicat a CONTENUR el servei de manteniment de les àrees de Jocs Infantils de la zona. 

El contracte signat té com a serveis, el subministrament de peces i elements per a jocs de diverses marques que componen les àrees, la reparació i / o requalificació dels jocs i / o mobiliari urbà a l’àrea seguint sempre la normativa actual en vigor. 

Per a un servei complet i efectiu s’han analitzat al detall la totalitat d’àrees existents reflectint els resultats en un document específic per a cadascuna d’elles. 

Les zones en què es duran a terme el servei seran el nucli urbà d’Almada amb un total de 50 àrees. 

El servei de manteniment de les instal·lacions ja ha començat.