CONTENUR adjudicatària del manteniment d'àrees infantils del municipi de Marbella

CONTENUR adjudicatària del manteniment d'àrees infantils del municipi de Marbella

Marbella ha adjudicat a l'empresa CONTENUR el servei de Posada a Punt, Inspecció i Manteniment de les Àrees de Jocs Infantils del municipi.


El contracte té una durada de 2 anys prorrogable per altres 2 anys i entre els serveis, que es realitzaran per personal tècnic especialista, destaquen les tasques d'inspecció periòdica de l'estat dels diferents elements que componen les àrees respectant sempre la normativa actual en vigor i augmentant les freqüències mínimes, reparacions dels elements que ho requereixin, i neteja amb aigua a pressió dels jocs i paviments.


Per a un servei complet i efectiu s'han analitzat al detall la totalitat d'àrees existents reflectint els resultats en un document específic per a cadascuna d'elles.


Les zones en què es duran a terme el servei seran el nucli urbà de Marbella, Nueva Andalusia i Las Chapas amb un total de 62, i la zona de San Pedro de Alcántara amb un total de 30 àrees.


El servei de manteniment de les instal·lacions ja ha començat.