CONTENUR líder en solucions integrals de contenerització de residus, ha resultat adjudicatària del contracte de manteniment i neteja de contenidors fracció resta, contenidors soterrats, sanecans i papereres, incloent el buidatge d’aquestes a la ciutat de Vigo. 

La durada d’aquest nou contracte serà de dos anys, donant relleu així a l’anterior servei que CONTENUR ha vingut prestant en aquesta ciutat durant els últims 16 anys. El compliment de l’oferta adjudicada requerirà la renovació de més de la meitat de la flota i suposarà la incorporació de diverses furgonetes elèctriques d’última generació i camions rentacontenidors impulsats per GNC que íntegrament comptaran amb sistemes de control GPS.

 A destacar així mateix que CONTENUR manté el 100% de la seva especialitzada plantilla, millorarà en alguns casos les freqüències de neteja respecte al servei anterior i aportarà innovacions tecnològiques en els contenidors existents a la ciutat amb la instal·lació de TAG ‘s que permetran identificar el parc de recipients.