CONTENUR GESTIONARÀ ELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE ZONES INFANTILS

CONTENUR GESTIONARÀ ELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE ZONES INFANTILS
CONTENUR, líder en solucions integrals de contenerització de residus, reafirma la seva posició de lideratge en el mercat, no només en la fabricació de productes, sinó en la prestació de serveis associats, augmentant així el nombre de ciutats que han atorgat el manteniment d'aquests serveis a l'empresa.

Nous contractes de manteniment

CONTENUR ha resultat adjudicatària dels contractes relatius a la prestació de serveis d'inspecció i manteniment de les zones de joc infantil a les ciutats de Segòvia, San Fernando de Henares i Paterna.

Els contractes de manteniment de Segòvia i San Fernando de Henares abasten la totalitat de les àrees de les que actualment disposen cadascuna d'aquestes ciutats (54 a Segòvia i 47 a San Fernando de Henares), els treballs que es realitzaran per complir amb els requisits sol·licitats en la prestació d'aquests serveis són aquells que contempla la Norma UNE EN 1176-7:2008 i consisteixen en dur a terme inspeccions oculars, funcionals i principals, així com la neteja de zones i jocs, manteniment preventiu i manteniment correctiu.

En el cas de Segòvia la durada del contracte és de 4 anys, mentre que a San Fernando de Henares la durada és de 2 anys.

A Paterna, el contracte de manteniment i adequació de les zones infantils inclou tots els treballs que exigeix aquesta normativa, a més dels treballs necessaris per a l'adaptació i certificació de totes les àrees.

En aquest cas, la durada del contracte és d'un any prorrogable per un altre més.
S'actuarà en totes les zones infantils de la ciutat, incloent, a més, les dels col·legis públics municipals.