CONTENUR i Zamudio aliats en el projecte europeu WASTE4THINK

CONTENUR i Zamudio aliats en el projecte europeu WASTE4THINK
 


 

Situat al nord de la península ibèrica, Zamudio és un municipi de prop de 3.200 habitants. La localitat compta amb un gran ecosistema empresarial (7 àrees industrials, incloent el major parc cientificotecnològic de la província), la generació de residus industrials representa el 68% del total de residus generats al municipi.


Per tal de reduir la generació de residus, i d'augmentar la taxa de reutilització i reciclatge, el municipi s'ha marcat objectius com el d'establir un sistema de monitorització integral de contenidors i camions i de presa de decisions (planificació a curt i llarg termini), així com la implementació de diferents instruments econòmics (PAYT i incentius).


Amb aquesta segona activitat, ia través de metodologies basades en experiències d'aprenentatge col·lectiu i en les ciències socials, es posarà a prova el grau d'implicació ciutadana. L'objectiu és implicar el màxim nombre possible d'agents responsables de la generació de residus i dissenyar campanyes que promoguin els comportaments que els previnguin; també s'identificaran nous models de negoci i de govern que permetin transformar els residus en una oportunitat eco-innovadora. (Font: waste4think)


Per fer possible aquest projecte, CONTENUR ha subministrat els contenidors adaptats segons les necessitats de mateix i repartits en les fraccions: Resta (Model 2200F amb calaix volumètric de 15ltrs i pany electrònic), Orgànica (Model 2200F amb calaix volumètric de 25ltrs i pany electrònic), Paper / cartró (Model 3200F amb tapa a la boca de paper i pany electrònic) i bolquers (Model C360 amb sobretapa i pany electrònic).


Per a aquest projecte s'han desenvolupat 3 tipus de calaixos volumètrics diferents. 25ltrs, amb nansa, que permet la lliure entrada del residu 15ltrs, amb nansa, no permet l'entrada lliure del residu i Paper / Cartró, les dimensions són (190mm alçada i 890mm amplada), amb nansa i que permet l'entrada lliure del residu.


El projecte és únic a Espanya i ja ha suscitat un gran interès en moltes administracions locals de tot el país.