CONTENUR líder de la contenerització a Colòmbia

CONTENUR líder de la contenerització a Colòmbia CONTENUR líder de la contenerització a Colòmbia CONTENUR líder de la contenerització a Colòmbia

CONTENUR ha finalitzat en el mes de febrer el subministrament de tots els contenidors adquirits per la ciutat de Bogotà el passat any. 


Bogotà, ciutat de Colòmbia, va licitar el passat any la recollida de residus de la ciutat, dividint la ciutat en cinc zones gestionades per diferents operadors. 


Els contenidors triats per a la recol·lecció dels residus sòlids van ser els de CONTENUR en concret els contenidors de càrrega posterior, model 1100F i els contenidors de càrrega lateral model 2400D.  


En total, s'han subministrat 3.429 contenidors de càrrega lateral i 6.135 de càrrega posterior. A més, es va acompanyar als cinc operadors en la implementació del projecte i a la instal·lació de contenidors. 


 Manteniment dels contenidors


 

CONTENUR ha signat amb un dels operadors de recollida de residus de Bogotà, el servei de rentat dels contenidors de la zona operada. 


A dia d'avui, CONTENUR està negociant amb la resta dels operadors nous contractes de rentat i de manteniment dels contenidors.