CONTENUR reafirma la seva posició de lideratge en el mercat, no només en la fabricació de productes, sinó també en la prestació de serveis associats, augmentant així el nombre de ciutats que han atorgat el manteniment d’aquests serveis al grup.

CONTENUR ha resultat adjudicatari dels contractes relatius a la prestació de serveis d’inspecció i manteniment de les àrees de joc infantil a les ciutats de Sestao, Getxo i Sant Sebastià.

Els contractes de manteniment de Sestao i Getxo abasten 25 i 45 parcs infantils respectivament. Tots dos contractes amb una durada de 2 anys més 2 prorrogables.

En el cas de Sant Sebastià, a més del manteniment, es realitzarà el servei d’inspecció, contemplat en la Norma UNE EN 1176-7: 2008, i que consisteix a dur a terme inspeccions oculars, funcionals i principals, així com la neteja d’àrees i jocs, manteniment preventiu i manteniment correctiu. La totalitat de les instal·lacions a inspeccionar és de 152 parcs i amb una durada de contracte de un any prorrogable per un altre més.