CONTENUR adjudicatària d'un contracte de subministrament i manteniment de papereres a Santa Cruz de Tenerife

CONTENUR adjudicatària d'un contracte de subministrament i manteniment de papereres a Santa Cruz de Tenerife

L'Ajuntament de Santa Cruz instal·larà unes 160 papereres noves a l'any a la ciutat, arran del nou contracte de manteniment i reposició de papereres adjudicat a l'empresa CONTENUR.


El regidor de Serveis Públics, Dámaso Arteaga, va explicar que el contracte permetrà la conservació d'aquests elements en tot el terme municipal i també la instal·lació en les noves vies que s'urbanitzin. A més, dins el contracte s'ha establert que CONTENUR proposarà solucions específiques adreçades a minimitzar les conseqüències derivades dels actes de vandalisme sobre les papereres com ara incendis o grafits.


El manteniment de les papereres suposarà la reposició d'aquestes i els accessoris afectats en un termini de 24 hores des de la detecció de l'incident en els casos d'incendi, robatori, vandalisme, trencament accidental o qualsevol altre motiu que ocasioni la seva pèrdua.


CONTENUR també proposarà nous models de papereres per a cada un dels diferents tipus existents a la ciutat, causant el menor impacte visual possible i guardant l'estètica de la ciutat.