ECONOMIA CIRCULAR: LA INNOVACIÓ COM A MOTOR

ECONOMIA CIRCULAR: LA INNOVACIÓ COM A MOTOR
El passat 14 d'abril va tenir lloc el seminari 'Innovació en l'Economia Circular' a la ETSE de Montes de la Universitat Politècnica de Madrid, organitzat per la Càtedra Ecoembes de Medi Ambient.

El paper de la Innovació en l'Economia Circular

La primera part d'aquest fòrum es va orientar a la gestió i tractament dels residus com a part de l'economia circular.
Teresa Barres, de la Subdirecció General de Residus del MAGRAMA, va explicar que "la innovació en residus no és una competència directa d'aquest organisme, però s'integra en tots els programes i plans d'acció de manera transversal".
Per la seva banda, Álvaro Molina, del Departament d'innovació d'Ecoembes, va destacar la necessitat d'assolir la innovació oberta i participativa, i Eduardo Fernández, Director de R + D + I d'Urbaser, ha explicat que "la innovació en residus té molt recorregut, ja que es tracta d'un sector competitiu ".
L'acostament a la normativa ho va aportar José Magre, Gerent de Medi Ambient d'AENOR, que va explicar el concepte de certificació com un element de confiança per a l'usuari.

El futur de la innovació

La segona part de la trobada es va dedicar a comentar les accions d'implementació de noves tecnologies en la recollida tradicional de residus mitjançant contenidors smart i aspectes tan importants de futur com la compra pública innovadora, com a motor del desenvolupament en el marc de l'Economia Circular.
Jorge Gutiérrez, Director Comercial i membre del Comitè d'Innovació de Contenur, va assegurar que "la innovació en el nostre treball garanteix la supervivència de l'empresa" i va manifestar que, de cara al futur, "apostem per un contenidor més integrat dins de les smart cities que capti i pugui enviar informació dins de sistemes oberts per poder reciclar més i millor ", així també va destacar que, CONTENUR està immersa en desenvolupar solucions innovadores que s'acostin al consumidor els hàbits de reciclatge i permetin la conscienciació sobre la seva importància.

També van participar Per Kronholm, director econòmic i financer de Plastic Energy, Lorenzo Chacón, Coordinador de projectes IAT i Secretaria Tècnica de la Plataforma Planeta i Arantxa Ramos, coordinadora en funcions de la Secretaria Tècnica de AERESS.

El fòrum va finalitzar amb la intervenció d'Anabel Rodríguez, Directora de la Fundació per a l'Economia Circular, que ha insistit que "l'economia circular va més enllà de la separació i el reciclatge. Hem de ser conscients que el 10% de la població mundial utilitza el 80% dels recursos ". Com a novetat, va destacar el concepte Multi R "repensar, redissenyar, reparar, refabricar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar l'energia"