Marcus Machell, responsable de Nous productes UK en CONTENUR mostra el desenvolupament al Regne Unit de la recollida soterrada de residus.

– És popular la recollida soterrada de residus al Regne Unit? Quins són els reptes de crear un nou mercat per a aquest producte?

M: La recollida soterrada de residus encara està en una infància relativa al Regne Unit. Hi ha aproximadament 2.000 unitats a tot el país, moltes d’elles en el municipi londinenc de Tower Hamlets. Aquesta entitat local va ser pionera en l’ús de sistemes soterrats fa més de 15 anys i ara insisteix en instal·lar-los en tots els seus nous desenvolupaments i projectes de regeneració. Cambridge també disposa de nombroses unitats i fan servir la recollida soterrada de residus en noves urbanitzacions com a mètode principal en lloc dels contenidors amb rodes.

El repte al qual ens enfrontem en el creixement d’aquest mercat és influir en els responsables d’especificar els avantatges que pot aportar la recollida soterrada de residus a totes les parts interessades del procés i, el que no és menys important, als propis residents. A causa de que les parts interessades són moltes, hem d’exercir diferents funcions com a part del procés: persones amb influencia,, consultors, especialistes en productes i directors de projecte, per citar només algunes. Això es deu al fet que els avantatges per als promotors o constructors, per exemple, no són les mateixes per al client i per a l’entitat local que s’encarregarà del servei dels contenidors. Totes aquestes funcions són fonamentals per contribuir a generalitzar els sistemes soterrats al Regne Unit. Quan aquests avantatges tinguin més difusió, podrem canviar el nostre enfocament per ser el fabricant global i especialista de productes de recollida soterrada de residus que som en altres mercats.

– Quin rendiment té CONTENUR amb la recollida soterrada de residus al mercat britànic?

M: La nostra posició i acceptació en el mercat guanya impuls any rere any i continua creixent a mesura que el mercat evoluciona. Hem efectuat la instal·lació d’importants projectes que han estat essencials perquè  es consolidi com un proveïdor reconegut al Regne Unit i ara estem utilitzant aquests projectes com a referència per a futurs clients. El nostre projecte més gran fins a la data està gairebé acabat i tenim una previsió sòlida de grans projectes que es troben en diferents etapes. Crec que és important fer evolucionar el negoci i el producte lentament per garantir l’èxit a llarg termini de la nostra funció en aquest mercat i estic segur que, a mesura que avanci el propi mercat, estarà a l’avantguarda de l’oferta de recollida soterrada de residus al Regne Unit. Dit això, aquest sistema no és encara un producte bàsic com altres productes de contenidors per a residus i, encara que fos així, seguirem exercint una funció consultiva i de múltiples facetes. Existeixen llacunes en el coneixement de la recollida soterrada de residus i la seva idoneïtat respecte als contenidors amb rodes tradicionals en entorns urbans, però comença a haver-hi més inclinació cap als sistemes soterrats i hi ha una forta demanda per incorporar els avantatges d’aquests sistemes en el disseny de nous projectes de vida urbana i millorar la forma en què dipositem i recollim els residus en els entorns residencials. A llarg termini, el futur és brillant.

–  Qui són els nostres clients en el mercat britànic i com els ajuda la recollida soterrada de residus?

M: La primera part d’aquesta pregunta és complicada, ja que no existeix un model d’aprovisionament provat i comprovat per a la compra de sistemes soterrats al Regne Unit (com n’hi ha, per exemple, per a la compra de contenidors amb rodes o per a la compra de contenidors de recollida soterrada de residus a Europa).

Per tant, els nostres clients poden ser qualsevol dels següents: entitats locals, associacions d’habitatges, empreses privades, empreses constructores, treballadors subcontractats o comerciants de la construcció. Cada projecte especificat per a la recollida soterrada de residus tindrà un procés diferent per a la compra de sistemes soterrats i probablement comportarà que tinguem un client diferent per a cada projecte. No obstant això, tots ells són parts interessades fonamentals en el llarg procés d’incorporació de la recollida soterrada de residus com el mètode de recollida triat en els nous projectes de construcció i igualment important per garantir el creixement i el desenvolupament dels sistemes soterrats al Regne Unit, independentment de qui acabi convertint-se en el nostre client al final del procés d’adquisició. Els arquitectes i els consultors de gestió de residus, tot i que no s’inclouen aquí com a clients, tenen la mateixa importància, ja que són imprescindibles per proposar els valors dels sistemes soterrats i dissenyar-los en nous projectes i plans de regeneració urbana.

Sense ells, la recollida soterrada de residus no evolucionaria en absolut.

La recollida soterrada de residus ajuda als clients els permet:

  • Maximitzar l’espai disponible per als seus projectes i augmenta el nombre d’unitats que poden vendre, per la qual cosa millora el rendiment de la inversió. Els sistemes soterrats es troben davant dels edificis o en un espai dissenyat per al paisatgisme, a diferència dels contenidors tradicionals que solen trobar-se en la part posterior dels edificis.
  • La recollida soterrada de residus és un mètode més adequat d’eliminació i recollida de residus per a pisos en entorns urbans d’alta densitat: el volum equivalent a cinc contenidors grans amb rodes s’emmagatzema sota terra i en un lloc més còmode perquè els usin els residents .
  • És una cosa nova i es relaciona amb els residents d’una manera que els contenidors tradicionals no ho fan.
  • És més eficient per a l’entitat local buidar els contenidors de recollida soterrada de residus, amb menys viatges, reducció de costos operatius i millor petjada de CO2, així com un augment dels nivells i la qualitat del material reciclat recollit.

–  On gaudeix de més popularitat la recollida soterrada de residus al Regne Unit?

M: Aquest sistema de recollida està centrat fonamentalment a Londres, però hi ha altres punts en tot el país com Cambridge, Bedford, Peterborough, Edimburg i, properament, Liverpool. Perquè els sistemes soterrats es converteixin en una opció reak per a la recollida de residus, s’haurien d’incorporar al document

de planificació estratègica de residus de totes les entitats locals del país (426). D’aquesta manera, la recollida soterrada de residus es presenta com el sistema de recollida més adequat per a pisos o cases en entorns urbans. En l’actualitat no hi ha una legislació que s’ocupi d’això ni a la qual es pugui recórrer en els casos

en què les entitats locals hagin inclòs el sistema soterrat en les seves estratègies en matèria de residus. Per tant, fins que no hi hagi un canvi legislatiu que doni suport aquesta acció, la recollida soterrada de residus evolucionarà a un ritme orgànic en lloc de ser un canvi radical, que és el que es necessita per dur a terme la transformació en aquest sector. No és un procés senzill i nosaltres, com a fabricants, tenim poca influència en aquesta àrea.

Descarregueu l’entrevista en pdf ENTREVISTA MARCUS MACHELL CAT