La Diputació de Màlaga ha adquirit 587 contenidors CONTENUR de càrrega lateral, en concret el model F de 2.200 litres, per a la recollida i el reciclatge de residus RSU (residu sòlid urbà).

Aquests residus són tots els originats als domicilis que per la seva composició o ús no es poden reciclar, com ara bolquers, articles d’higiene femenina, excrements d’animals o burilles, entre altres.

Els nous contenidors estan equipats amb dos accessoris CONTENUR: pedal i palanca, que proporcionen al ciutadà més seguretat i higiene en el moment de dipositar els residus en el contenidor.

Aquests accessoris milloren l’accessibilitat del contenidor, especialment per a les persones en cadira de rodes, la gent gran i les persones discapacitades.

Amb aquests nous contenidors, la Diputació, a més de renovar-ne els actuals, vol ampliar el nombre de contenidors per poder atendre les noves necessitats de la ciutadania o cobrir noves zones en els municipis.