Ponteareas confia en CONTENUR per a la renovació del seu parc de contenidors de càrrega lateral

Ponteareas confia en CONTENUR per a la renovació del seu parc de contenidors de càrrega lateral

Ponteareas, municipi de Pontevedra, ha renovat els seus contenidors de càrrega lateral confiant així una vegada més en  CONTENUR. 


El municipi va realitzar una implantació de contenidors de càrrega lateral a l'any 2007 i ha tornat a renovar amb CONTENUR per al subministrament de contenidors de càrrega lateral amb capacitat de 2.400 litres. 


En total, s'ha subministrat 110 illes completes de contenidors formades per les fraccions de resta, paper o cartró, envasos i vidre.  


Per a la fracció resta, s'han destinat 135 contenidors, per a paper o cartró un total de 110 contenidors, 110 contenidors per a envasos i 65 iglíus per a vidre. 


Els contenidors estan fabricats mitjançant el sistema d'injecció, un procés que és més ràpid i eficient des del punt de vista energètic i que li atorga al producte major resistència i fiabilitat, a més de garantir la qualitat en totes les unitats.    


Els contenidors de càrrega lateral CONTENUR estan fabricats amb energia 100% renovable i el seu sistema de recollida és el més ràpid del mercat. 


Finalment, aquests contenidors compleixen amb les especificacions més exigents en matèria de seguretat i higiene, dimensions i resistència mecànica, ja que estan Certificats sota la norma EN 12.574 per una entitat acreditada per ENAC