El passat any 2018 va augmentar considerablement el percentatge de reciclatge a casa nostra, tot i així generem 443 quilos de residus de mitjana per persona a l’any, dels quals només el 29,7% dels quals són reciclats. En un planeta en què s’aposta per la ‘Economia Circular’, la Unió Europea ha marcat com a objectiu elevar al 55% el percentatge de residus municipals que han de reciclar-se per a l’any 2025.

Actualment a Espanya tenim cinc fraccions diferents, tipus de residus, classificats en cinc colors: Groc, Blau, Verd, Marró i Gris.

Què va al contenidor groc?

Al contenidor groc, envasos, hem de dipositar llaunes, briks, i envasos de plàstic. Llaunes de conserves, aerosols, brics de suc, llet, productes de neteja, gels, bosses de plàstics entre d’altres residus. No podrem dipositar mai CD, roba, joguines, bolquers, envasos de vidre, etc.

Què va al contenidor verd?

Al contenidor verd, vidre, hem de dipositar ampolles de vidre, pots de colònia i cosmètica, i pots de conserves. No podrem dipositar mai bombetes, resta de vaixelles i vidres trencats.

Què va al contenidor blau?

Al contenidor blau, paper i cartró, hem de dipositar tots els envasos de cartró que fem servir, caixes de galetes, sabates, oueres de cartró, diaris, llibres, revistes i bosses de paper. No podrem dipositar mai restes de poda, briks, tovallons bruts, paper d’alumini, etc.

Què va al contenidor marró?

Al contenidor marró, orgànic, hem de dipositar tots els residus biodegradables d’aliments com closques, pells de fruites, resta de carns, marro de cafè, restes d’infusions, vegetals de plantes, serradures, etc.. No podrem dipositar mai llaunes de conserva, bolquers, burilles i cendra de tabac, benes, tiretes, etc.

Què va al contenidor gris?

Al contenidor gris, resta, hem de dipositar tots aquells residus que no siguin envasos o que no tinguin un sistema específic de recollida. Vaixelles, coberts, bolquers, juguetos trencats, bolquers, vidres, etc.

Amb l’ajuda de tots podrem aconseguir un entorn més net i sostenible.