Fitxa Tècnica

  • A > 5115
  • B > 5355
  • C > 2930
  • D > 3170

Esquema de les bÚsties

MODEL Material Alçada Capacitat Tambor Simple Capacitat Tambor Doble Accessos Especials
Milenium PELHD 1110 mm 80 litres 60/80 litres Boca de Vidre/ Envasos / Paper
Europa PELHD 1043 mm 80 litres 60/80 litres Boca de Vidre/ Envasos / Paper
Evolution Acero Galvanizado/Inoxidable 951 mm 80/100/120 litres 60/80/100 litres Boca de Vidre/ Envasos / Paperl
Austral Acero Galvanizado/Inoxidable 990 mm 80/100/120 litres - Boca de Vidre/ Envasos / Paper
Cité PELHD 1010 mm - - Boca de Vidre
Go to Top