Fitxa Tècnica

  • A > 1840
  • B > 120
  • C > 1600
  • D > 120

Esquema de les bÚsties

MODEL Material Alçada Capacitat Tambor Simple Capacitat Tambor Doble Accessos Especials
Milenium PELHD 1110 mm 80 litres 60/80 litres Boca de Vidre/ Envasos / Paper
Europa PELHD 1043 mm 80 litres 60/80 litres Boca de Vidre/ Envasos / Paper
Evolution Acer Galvanitzat / Inoxidable 951 mm 80/100/120 litres 60/80/100 litres Boca de Vidre/ Envasos / Paper
Austral Acer Galvanitzat / Inoxidable 990 mm 80/100/120 litres - Boca de Vidre/ Envasos / Paper
Go to Top