CONTENUR presenta la nova edició de la Memòria de responsabilitat social corporativa

CONTENUR presenta la nova edició de la Memòria de responsabilitat social corporativa

En línia amb l’Agenda 2030: aplicació dels ODS en accions concretes


L’estratègia reflectida en la nova edició de la Memòria de responsabilitat social corporativa de CONTENUR 2020, publicada el mes d’abril d’enguany, és un full de ruta que integra compromisos mediambientals, socials i d’excel·lència molt exigents i d’un alt valor afegit per a la companyia i el conjunt de la societat.

Els ODS són una guia que permet a CONTENUR identificar si el seu impacte social, econòmic i mediambiental aporta valor a la societat i, en conseqüència, enfortir la seva reputació i les seves relacions amb els diferents grups d’interès.

CONTENUR assumeix el compromís de progressar de manera ferma en alguns dels objectius i generar un impacte positiu en la societat i en el planeta. No n’hi ha prou de no cometre impactes negatius. Cal contribuir a generar impactes positius, que redundin en un benefici col·lectiu, i avançar en el desenvolupament sostenible.

Sobre quins ODS treballa directament CONTENUR? Al llarg de les pàgines de la memòria, es desenvolupen les línies d’actuació sobre les quals la companyia treballa i s’incideix sobre quins dels 17 ODS repercuteixen les estratègies i els plans de CONTENUR.

Els ODS sobre els quals l’empresa ha fet accions són:

Mediambientals


Les accions orientades a protegir el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic (ODS7, ODS9, ODS11, ODS12, ODS13, ODS14, ODS15 i ODS16) estan destinades a fomentar el consum eficient de recursos i prevenir la generació de residus, protegir la biodiversitat i desenvolupar productes i processos que redueixin la generació de petjada de carboni. Tot això, a través del desenvolupament del projecte Circle®, tot posant en valor la consecució de la primera certificació OCS (Operation Clean Sweep®) a Europa en el sector, que assegura el no abocament de gransa al medi marí.

Socials


En aquest apartat, en línia amb els ODS1, ODS3, ODS5, ODS8 I ODS10, l’empresa adquireix una sèrie de compromisos amb els empleats, lligats a la generació i la retenció de talent, la diversitat i la inclusió, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la seguretat i la salut laboral.

Econòmics


L’objectiu de CONTENUR en aquesta matèria, en línia amb els ODS8, ODS9 i ODS17, és ser un referent en el mercat en qualitat de productes i processos, la qual cosa es porta a terme a través, entre d’altres, de la certificació dels productes i els processos en relació amb normes i especificacions de referència a escala internacional.

Un altre objectiu clau per a l’organització és mantenir l’empresa com a líder en innovació dins del sector i reforçar el desenvolupament sostenible i l’ecodisseny en la creació dels productes, a més del compromís de contribuir a generar un model de ciutats més amigables i mediambientalment responsables.

En aquest apartat, també es recullen aquelles mesures enfocades a la qualitat, la bona gestió i la lluita contra la corrupció amb tots els integrants del cicle d’operacions.