L’Ajuntament d’Avilés aconsegueix reduir el 50% de la petjada de carboni a la fabricació de nous contenidors gràcies al projecte CIRCLE® de CONTENUR

L’Ajuntament d’Avilés aconsegueix reduir el 50% de la petjada de carboni a la fabricació de nous contenidors gràcies al projecte CIRCLE® de CONTENUR L’Ajuntament d’Avilés aconsegueix reduir el 50% de la petjada de carboni a la fabricació de nous contenidors gràcies al projecte CIRCLE® de CONTENUR


Primers resultats del projecte "Segona vida als contenidors" que s'està duent a terme entre l'Ajuntament i el CONTENUR. L'acord de col·laboració signat el mes de maig està donant els primers resultats i ja ha permès recuperar 13,7 tones de plàstic procedent del reciclatge de 217 contenidors retirats de la via pública

El material plàstic extret dels contenidors, amb un pes brut de 14.130 kg, després del procés de transformació (trituració, rentada, etc.) ha donat com a resultat 13.668 kg de material CIRCLE®, disponible per al procés de fabricació sostenible de contenidors nous. Aquesta xifra es tradueix en un rendiment del 96,73 % i una minva d’a penes el 3,27 %.

L’ús d’aquestes 13,7 t de material plàstic reciclat en la fabricació de contenidors nous permetrà una reducció de la petjada de carboni de 33 tones de CO2 (gairebé 2,4 t de CO2 per tona de material recuperat).

Durant la fabricació sostenible de contenidors de càrrega lateral, la petjada de carboni en fer servir un 100 % de matèria primera verge és de 0,35 t de CO2 per contenidor. En canvi, en fer servir material reciclat en un 70 %, la xifra descendeix a 0,17 t de CO2, la qual cosa representa una reducció d’un 50 % d’emissions.

La producció dels contenidors nous mitjançant el reciclatge dels antics es fa d’acord amb els principis i els objectius del projecte CIRCLE®, que garanteix l’ús de material reciclat en el moment de la fabricació, l’ús d’un 100 % d’energia renovable i el reciclatge del producte al final de l’ús, que s’inclou de nou en la cadena de valor, de manera que s’allarga la vida útil dels materials i es dona una segona vida real als contenidors.

Procés de recuperació i transformació

El procés de recuperació i transformació comença amb l’emmagatzematge dels contenidors quan deixen de ser operatius pel desgast i la deterioració després de l’ús. L’empresa encarregada de la recollida de residus sòlids urbans a Avilés s’encarrega de retirar les parts metàl·liques i separar les parts plàstiques del contenidor, els cossos i les tapes principalment, per posteriorment processar-les de manera independent.CONTENUR s’encarrega de la retirada, la neteja i la molta del plàstic. El material triturat es custodia de manera independent per tenir la traçabilitat del producte recuperat des de l’origen.

Com a part de la cultura de millora contínua en la gestió de tots els processos i les activitats de la companyia, abans de procedir a la fabricació dels contenidors nous, el departament de qualitat analitza les propietats físiques i mecàniques del material molt prèviament per aconseguir la qualitat exigida en el producte final.

L’ús del material recuperat CIRCLE® ha servit per fabricar i instal·lar 580 contenidors nous de càrrega lateral del model OVAL de 3.000 litres, 500 unitats de contenidors de càrrega posterior de 360 litres de capacitat i més de 1.200 papereres model Milenium de 50 litres.

Saber més sobre CIRCLE®