El Ayuntamiento de Calpe (Alicante) instalará más de 1300 nuevos contenedores

El Ayuntamiento de Calpe (Alicante) instalará más de 1300 nuevos contenedores

La ciutat de Calp, ubicada a la província d’Alacant, s’ha marcat com a objectiu ser “el poble més net d’Espanya”. Per tal de poder assolir aquest repte, l’Ajuntament ha presentat en roda de premsa el nou contracte renovat amb Acciona per a la recollida de residus i la neteja viària de la ciutat.

En total, CONTENUR ha subministrat més de 1.300 contenidors de càrrega lateral model asimètric de la marca CONTENUR amb capacitat de 2.200 i 3.200 litres per al reciclatge de paper i cartó, rsu, envasos i matèria orgànica.

Els models s’han subministrat en color gris per al cos i tapes dels colors corresponents a la identificació del residu per reciclar. El contenidor va personalitzat 100 % mitjançant termoimpressió en color blanc al cos, bandes reflectores davanteres i posteriors i identificació de residu.

Segons la normativa vigent, la Unió Europea obliga els diferents Estats membres a millorar les xifres de reciclatge dels residus i reduir la petjada de carboni. Atès que el 40 % del pes dels residus urbans és matèria orgànica, per aconseguir aquestes millores cal abordar la gestió dels residus orgànics o bioresidus als municipis a través de la instal·lació de la cinquena fracció o contenidor marró. L’Ajuntament de Calp i Acciona han volgut unir-se al compliment d’aquesta normativa i han inclòs en les rutes de recollida 318 contenidors de 2.200 litres de capacitat per al reciclatge de matèria orgànica –o contenidor marró– per contribuir a l’augment dels índexs de reciclatge.

Veure gamma contenidors càrrega lateral