L’Ajuntament de Madrid adjudicarà en breu els quatre lots del nou contracte de contenerització, recollida i transport de residus de la capital.

L’Ajuntament de Madrid adjudicarà en breu els quatre lots del nou contracte de contenerització, recollida i transport de residus de la capital.
CONTENUR rebrà l’adjudicació del lot de contenerització.

L’Ajuntament de Madrid adjudicarà pròximament els quatre lots que componen aquest megacontracte, amb una durada de sis anys i un import de més de 1.600 M€.

Els tres primers lots corresponen als serveis de recollida i transport d’escombraries i el quart, per un import de 130 M€, a la contenerització.

CONTENUR serà proposada com a adjudicatària d’aquest últim lot, que inclou, a més del subministrament, la neteja i el manteniment dels contenidors, amb un augment de les freqüències del servei.

CONTENUR ha presentat al concurs uns models nous de contenidors, dissenyats i desenvolupats en exclusiva per a l’Ajuntament de Madrid, 28.000 dels quals seran de gran capacitat en totes les fraccions, i s’implantaran al començament del contracte. 12.000 unitats més s’aniran proporcionant al llarg de la vida del contracte.

Per acomplir les especificacions del contracte, es disposarà d’un dimensionament important de mitjans humans i materials, amb més de 160 persones i 70 vehicles.

EL CONTRACTE MÉS GRAN D’EUROPA

Amb aquesta adjudicació, CONTENUR, empresa líder del sector a Espanya i tercer actor a escala europea, aconseguirà el contracte més gran de contenerització adjudicat a Europa, fet que en reforça la posició al continent.

Per a CONTENUR, aquest contracte implica la consolidació d’una posició de creixement iniciada fa 3 anys amb l’últim pla estratègic, que, entre els eixos de desenvolupament principals, incloïa l’enfortiment del lideratge de l’empresa al sud d’Europa.

Aquest contracte, juntament amb la resta de les implantacions a les ciutats espanyoles principals dels últims anys, converteix CONTENUR en l’empresa amb el nombre més gran de contenidors de gran capacitat fabricats i implantats arreu del món.

CONTENUR és líder de mercat perquè fa més de 35 anys que aposta de manera clara per la innovació i la qualitat, tant en productes com en processos, i pel desenvolupament internacional, que li ha permès tenir presència en més de 50 països.