L’Ajuntament de Tinajo (Lanzarote) aposta pel contenidor OVAL com a part del nou sistema de recollida de residus

L’Ajuntament de Tinajo (Lanzarote) aposta pel contenidor OVAL com a part del nou sistema de recollida de residus


L’aposta que l’Ajuntament ha fet pel sistema i el contenidor de càrrega lateral situa el municipi de Tinajo com a pioner a l’illa de Lanzarote, i es converteix en un altre referent dins les Canàries en la implantació del sistema de càrrega lateral, menys contaminant i més respectuós amb el medi ambient.

El model OVAL que ha triat l’Ajuntament és el contenidor més accessible i que s’integra més bé en qualsevol entorn urbà. S’ha subministrat en diferents colors, en funció del tipus de residu per reciclar. El canvi dels contenidors es farà de manera progressiva a tot el municipi.

Algunes unitats dels contenidors destinats al reciclatge de resta de residus s’han subministrat amb pedal i palanca, per donar resposta a la necessitat de l’Ajuntament d’incorporar contenidors accessibles més senzills de fer servir i on s’eviti el contacte amb la superfície.

D’altra banda, la incorporació de la cinquena fracció en les rutes de recollida és una altra novetat en el nou sistema de recollida. Els contenidors OVAL destinats al reciclatge de matèria orgànica s’han subministrat en color marró, cos i tapa, per permetre’n una identificació fàcil i evitar-ne un ús indegut, ja que en aquests contenidors només es podran reciclar restes de residus orgànics, com ara restes de menjar, peles de fruites, residus de jardí, filtres de cafè i te, etc.

Durant la presentació oficial a Mancha Blanca, l’alcalde de Tinajo, Jesús Machín, va explicar que “la bona gestió dels residus és un èxit conjunt entre els ciutadans i l’Administració”. També es va destacar el salt qualitatiu que ha fet el municipi amb la posada en marxa d’aquest nou servei, amb el qual ara “els veïns disposen de cinc contenidors a casa seva per facilitar-los la tasca de reciclatge”, va afirmar Luis Pérez Berriel, regidor de l’àrea.

Com implantar la cinquena fracció?