Santiago de Compostel·la renova la flota de contenidors i incorpora la recollida de residus orgànics o cinquena fracció en les rutes

Santiago de Compostel·la renova la flota de contenidors i incorpora la recollida de residus orgànics o cinquena fracció en les rutes


El Concello de Santiago de Compostel·la i l’empresa Urbaser, encarregada del servei de neteja i manteniment de la ciutat, han seleccionat el model de càrrega lateral OVAL de CONTENUR per fer la nova contenització de la ciutat. OVAL és un contenidor amb una estètica depurada que s’integra perfectament en l’entorn urbà.

Ambdues parts han valorat molt positivament la senzillesa d’ús del contenidor, ja que té l’alçada més baixa del mercat (1.190 mm) i no limita la visibilitat al vianant. A més, pot incorporar elements que en faciliten l’accessibilitat.

El canvi dels contenidors es farà de manera progressiva tant a les zones rurals com a les urbanes. En total, se subministraran més de 1.800 contenidors nous de càrrega lateral per tota la ciutat.

Els contenidors destinats al reciclatge de resta i matèria orgànica s’han subministrat amb boca de gran format. D’aquesta manera, responen a la necessitat del Concello d’incorporar contenidors accessibles més senzills de fer servir i en què s’eviti el contacte amb la superfície.

La cinquena fracció instal·lada a la via pública incorporarà un sistema d’identificació d’usuari per permetre’n l’ús i evitar-ne una utilització indeguda, ja que en aquests contenidors només s’hi podrà reciclar restes de residus orgànics, com ara restes de menjar, peles de fruites, residus de jardí, filtres de cafè i te, etc. El consistori pretén fer servir aquests residus no només per a compost, sinó també com a fertilitzants o fins i tot per generar energia, de manera que s’assoleixi un funcionament real de l’economia circular.

En el cas dels grans productors, com són l’hostaleria i els comerços, el Concello ha previst la recollida porta a porta per evitar desbordaments innecessaris i preservar la bona imatge de la ciutat. A més, a causa de les condicions específiques del nucli històric de la ciutat, s’ha optat per instal·lar illes no permanents amb contenidors per a tota mena de residus.

MÉS INFORMACIÓ