ACCESSORIS

Nansa lateral

Nansa lateral

S'instal·la en el cos del contenidor i facilita la manipulació d'aquest.

Pany manual

Pany manual

Pany manual, mitjançant clau que permet controlar l'accés de l'usuari al contenidor.

Pany automàtica

Pany automàtica

Tancament automàtic, mitjançant clau, que permet controlar l'accés de l'usuari al contenidor.

Allotjament xip

Allotjament xip

Habitacle específic per a la col·locació de xips de facilitar la ubicació i identificació del contenidor.

Insonorització

Insonorització

Contenidor equipat amb sistema d'insonorització a tapa.

Personalizatció per termoimpressió

Personalizatció per termoimpressió

Possibilitat de personalitzar els contenidors mitjançant termo impressió per incrementar la perdurabilitat.

Reixetes de ventilació

Reixetes de ventilació

Reixetes de ventilació situades a la part superior i inferior del cos del contenidor que facilita la transformació del residu en compost.

Base d'acer inoxidable

Base d'acer inoxidable

Situada al fons del contenidor facilita la transformació del residu en compost.

Base de polietilè

Base de polietilè

Situada en el fondo del contenedor facilita la transformación del residuo en compost.

Personalizatció amb pegatina

Personalizatció amb pegatina

Situada al fons del contenidor facilita la transformació del residu en compost.

Banda reflectante

Banda reflectante

Acceosorio disponible que millora la visibilitat del producte.