{{ currentKeyframe.name }}
{{ currentKeyframe.description }}

Especificacions Tècniques

Personalitza-ho al teu gust

Canviar fracció:
Canviar model:
Personalitza el teu logotip (jpg, png, svg, gif):

ACCESSORIS

Nansa lateral

Nansa lateral

S'instal·la en el cos del contenidor i facilita la manipulació d'aquest.

Boca envasos

Boca envasos

Boques dissenyades especialment per a la recollida d'envasos.

Boca vidre

Boca vidre

Boques circulars dissenyades especialment per a la recollida de vidre.

Boca raspall envasos

Boca raspall envasos

Boca dissenyada especialment per a l'òptima recollida d'envasos.

Cerradura automatica

Cerradura automatica

Tancament automàtic, mitjançant clau, que permet controlar l'accés de l'usuari al contenidor.

Boca paper

Boca paper

Boques dissenyades especialment per a la recollida de paper i cartró.

Sobretapa amb pany electrònic

Sobretapa amb pany electrònic

Sobretapa amb pany electrònic, mitjançant targeta, que permet controlar l'accés de l'usuari, i la mida del residu a dipositar.

Allotjament xip

Allotjament xip

Habitacle específic per a la col·locació de xips de facilitar la ubicació i identificació del contenidor.

Pedal

Pedal

El pedal s'instal·la al cos i facilita l'obertura de la tapa.

Fre

Fre

Fre a rudes que bloqueja el desplaçament involuntari del contenidor.

Fre centralizat

Fre centralizat

Situat a la part inferior del contenidor, s'acciona mitjançant clau triangular i evita moviments involuntaris del contenidor.

Pany manual

Pany manual

Pany manual, mitjançant clau que permet controlar l'accés de l'usuari al contenidor.

Sobretapa

Sobretapa

Serveix per mantenir tancades les boques d'aportació davant de l'entrada d'aigua o d'impropis.

Insonorització

Insonorització

Contenidor equipat amb sistema d'insonorització a tapa.

Personalizatció per termoimpressió

Personalizatció per termoimpressió

Possibilitat de personalitzar els contenidors mitjançant termo impressió per incrementar la perdurabilitat.

Bandes reflectants

Bandes reflectants

Acceosorio disponible que millora la visibilitat del producte.

Boca confidencial

Boca confidencial

Boques dissenyades especialment per a la recollida de documents confidencials.

Posicionador

Posicionador

Elemento que sirve para orientar el moviemiento del contenedor.

Sistema Oshner

Sistema Oshner

Accessori que possibilita l'elevació del contenidor.

Trapa

Trapa

Accessori que facilita la manipulació de residus especials.

Voltejador

Voltejador

Mecanisme que facilita l'elevació i el volteig del contenidor.

Personalizatció amb pegatina

Personalizatció amb pegatina

Possibilitat de personalitzar els contenidors mitjançant termo impressió per incrementar la perdurabilitat.

Amortidor

Amortidor

Mecanisme que facilita l'obertura i el tancament de la tapa.

Sistema ventral

Sistema ventral

Sistema d'elevació i descàrrega que al seu torn protegeix el cos del contenidor.