Especificacions Tècniques

ACCESSORIS

Cendrer

Cendrer

Sota comanda es pot subministrar amb un accessori per apagar les cigarretes.