Especificacions Tècniques

ACCESSORIS

Opció bicompartida

Opció bicompartida

Pot equipar-se, sota comanda, amb cistella bicompartida per a la recollida selectiva de més d'un tipus de residu.

Cistell

Cistell

Pot subministrar sota comanda amb un cistell, proveït d'una nansa que facilita el maneig de la paperera a l'hora d'efectuar la tasca de buidatge.

Cendrer

Cendrer

Sota comanda es pot subministrar amb un accessori per apagar les cigarretes.

Apagacigarrillos

Apagacigarrillos

Xapa apaga-cigarrets integrada al cos.